Termíny

ORGANIZACE A TERMÍNY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VYHLAŠOVANÝCH MŠMT 2023/2024
Odpovědnost za předmětové okresní soutěže v DDM Rozmarýn:
Veronika Městková
Tel.: 602 589 899
e-mail: souteze@ddmrozmaryn.cz

 
Místo konání soutěží: 1. patro ZŠ LINGUA UNIVERSAL, Sovova 2, Litoměřice (vchod ze dvora objektu), pokud není v propozicích určeno jinak.
Prezence: 8:00–8:45 hodin
Zahájení soutěží: 9:00 hodin
Ukončení soutěží: cca 14:00 hodin
 
 
 
TERMÍNY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD 2023/2024
 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Kategorie I. – je určena žákům 7. - 9. ročníků základních škol 
a příslušným ročníkům gymnázií
Kategorie II. –  je určena žákům 1. – 4. ročníků SŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: 27.11. – 1.12.2023
Okresní kolo: 17. 1. 2024
Uzávěrka přihlášek: 3. 1. 2024

Nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek, zašlete na výše uvedenou emailovou adresu návrh postupujících žáků do okresního kola. 

Do okresního kola navrhněte vítěze školního kola a dále žáky, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a to maximálně 3 z každé školy.

Organizátor školám oznámí do 10. 1. 2024, kteří žáci postupují do okresního kola, dle porovnání bodů ze všech přihlášených škol.
 
 
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9
Termín odevzdání první trojice úloh: 15. 11. 2023
Termín odevzdání druhé trojice úloh: 5. 1. 2024
Okresní kolo: středa 24. 1. 2024
Termín nejzazšího termínu nahrání bodů do OSMO: 15. 1. 2024
Registrace do soutěže přes portál OSMO nejpozději do termínu odevzdání druhé trojice úloh!
Postupující žáky do okresního kola pozveme dle dosaženého počtu bodů ve školním kole, nejpozději 17.1. Nutné nahrát dosažené body ve školím kole!

Odkaz na OSMO
https://osmo.matematickaolympiada.cz/
 
 
 
ČESKÝ JAZYK I. – ZŠ
Určeno žákům 8. a 9. ročníků základních škola a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: 27.11. – 1. 12. 2023
Okresní kolo: 30. 1. 2024
Uzávěrka přihlášek: 23. 1. 2024
Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.
 
 
 
ČESKÝ JAZYK II. - STŘEDNÍ ŠKOLY
Určeno studentům středních škol.
Školní kolo: 27.11. – 1. 12. 2023
Okresní kolo: 31. 1. 2024
Uzávěrka přihlášek: 23. 1. 2024
Do okresního kola postupují z každé školy 3 studenti s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.
 
 
SOUTĚŽ V JAZYCE NĚMECKÉM
Kategorie: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A.– vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: Prosinec 2023
Okresní kolo: 7. 2. 2024
Uzávěrka přihlášek: 29. 1. 2024
Ve všech kategoriích postupují žáci a studenti, kteří se umístili na prvním a druhém místě ve školním kole.
 
 
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Kategorie: A – 6. ročníky ZŠ, B – 7. ročníky ZŠ, C – 8. a 9. ročníky ZŠ, D – studenti SŠ
Školní kolo: leden 2023
Okresní kolo: 21. 2. 2024
Uzávěrka přihlášek: 7. 2. 2024
Do okresního kola v kategorii A, B, C – postupuje vítěz školního kola.
Kategorie D – postupují 2 nejúspěšnější studenti školního kola z každé školy.
 
 
SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM
Kategorie: I. A, II. A, III. A, I. B, II. B, III. C. - vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: Prosinec 2023
Okresní kolo: 28. 2. 2024
Uzávěrka přihlášek: 9. 2. 2024
Kategorie I. A, II. A – postupuje vítěz školního kola
Kategorie I. B, II. B, III. A, III. C. – postupují soutěžící, kteří se umístili ve školním kole na prvním a druhém místě.
 
 
 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D
Kategorie: D – žáci 8.a 9.ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2.ročníků šestiletých gymnázií
Školní kolo: 9. 2. – 13. 2. 2024 (přihlášení do portálu 4. 9. – 13. 2. 2024)
Okresní kolo: 5. 3. 2024
Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2024 
Místo konání: Krátká 7, Lovosice 

Registrace i přes portál CHO – nutné nahrát dosažený počet bodů ve školním kole. Na základě dosaženého počtu bodů pozveme (přes portál) soutěžící do kola okresního.

Nutné dodržet termíny uvedené na portálu. 

https://olympiada.vscht.cz/cs/harmonogram/

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Určeno studentům středních škol
Okresní kolo: 13. 3. 2024
Uzávěrka přihlášek: 4. 3. 2024
 
 
BIOLOGIE C
Školní kolo: do 10. 2. 2023
Okresní kolo: 19. 3. 2024
Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2024
Do okresního kola postupují maximálně 3 žáci z každé školy. 
 
 
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F
Kategorie E – určena žákům 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií

Kategorie F – určena žákům 8. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: do 23. 2. 2024
Okresní kolo: 20. 3. 2024
Uzávěrka přihlašování: 11. 3. 2024


Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
Všichni soutěžící si sami vytvoří účet v OSMO. Učitel poté zadá dosažené body ve školním kole.

OSMO: https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/.
Pro vytvoření účtu školního garanta zašlete žádost na souteze@ddmrozmaryn.cz
 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN
Okresní kolo: 22. 3. 2024
Kontakt:
ddh@ddmrozmaryn.cz
tel.: 722 133 653
 
 
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, Z7, Z8
Termín odevzdání první trojice úloh: 19. 1. 2024
Termín odevzdání druhé trojice úloh: 1. 3. 2024
Okresní kolo: 3. 4. 2024
Termín nejzazšího termínu nahrání bodů do OSMO: 20. 3. 2024
Registrace do soutěže přes portál OSMO nejpozději do termínu odevzdání druhé trojice úloh!
Postupující žáky do okresního kola pozveme dle dosaženého počtu bodů ve školním kole, nejpozději 27. 3. 2024.  Nutné nahrát dosažené body ve školím kole!

Odkaz na OSMO
https://osmo.matematickaolympiada.cz/
 
 
ARCHIMEDIÁDA
Školní kolo: 1. 2. – 31. 3. 2024
Okresní kolo: 10. 4. 2024

Uzávěrka přihlášek: 2. 4. 2024
Do okresního kola může každá škola vyslat 2 tříčlenná družstva sestavená z nejlepších řešitelů školního kola.

 
BIOLOGIE D
Školní kolo: do 9. 2. 2024
Okresní kolo: 22. 4. 2024
Uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2024
Do okresního kola postupuje maximálně 5 žáků z každé školy.  
PŘIHLÁŠKY DO OKRESNÍCH KOL
Každá soutěž má svou přihlášku. U přihlášek je nutné vyplnit všechny údaje a zaslat na adresu: souteze@ddmrozmaryn.cz, přijetí přihlášek Vám potvrdíme zpět na daný email. NUTNÉ – dodržet termín uzávěrky přihlášek. Soutěžící, kteří dorazí na soutěž bez přihlášení, nebudou přijati. Důvodem je zajištění kapacity učeben. Podrobné organizační pokyny k dané soutěži, budou zasílány na školu cca 14 dní před konáním okresního kola soutěží a budou vyvěšeny i na webových stránkách DDM v článku propozice.
 
CESTOVNÉ
Při dopravě na okresní kola soutěží, musí být využívány slevy dopravce. Při jízdě vlakem je nutné zakoupit si jednosměrnou skupinovou jízdenku, kterou pedagogický doprovod odevzdá přímo na soutěži a zároveň mu bude proplacena i cesta zpět. Pokud bude zakoupena obousměrná jízdenka, nemůže být cestovné proplaceno, jelikož nám musí zůstat cestovní doklad.
 
 
 
 
Za DDM Rozmarýn Litoměřice: Veronika Městková

 

 

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.