Besedy a přednášky

Nabídka besed na školní rok 2020-2021

Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy.
Besedy jsou  poskytovány dětem a mládeži zdarma. Program je dotován DDM Rozmarýnem.
Proto je nutné veškeré objednávky, požadavky a připomínky řešit přes pracovnici DDM Rozmarýn Iljenu Vančovou. 

Úvodní informace k besedám 

Nabídka besed na školní rok 2020-2021