Přihlášky

Každá soutěž má svou přihlášku. U přihlášek je nutné vyplnit všechny údaje a zaslat na adresu: souteze@ddmrozmaryn.cz, přijetí přihlášek Vám potvrdíme zpět na daný email.

NUTNÉ – dodržet termín uzávěrky přihlášek. Soutěžící, kteří nebudou řádně přihlášeni, nebudou v soutěži hodnoceni. Podrobné organizační pokyny k dané soutěži naleznete ve složce propozice.
 

Přihlášky na jednotlivé soutěže:


Anglický jazyk 

Archimediáda 

Biologie C 

Biologie D 

Český jazyk I. 

Český jazyk II. 

Dějepis I. a II.  

Fyzika 

Chemie 

Matematika Z5 

Matematika Z6, Z7, Z8 

Matematika Z9 

Německý jazyk 

Programování 

Pythagoriáda 6,7,8,9 

Recitace 

Zeměpis