Termíny okresních kol

ORGANIZACE A TERMÍNY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VYHLAŠOVANÝCH MŠMT 2021/2022


Všechny soutěže uvedené v tomto seznamu budou organizovány kombinovanou formou, tj. soutěže mohou probíhat prezenčně i distančně, přičemž zvolená forma konání soutěže, musí být v souladu s epidemiologickou situaci v dané době a musí být dodržena všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.