Termíny okresních kol

ORGANIZACE A TERMÍNY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VYHLAŠOVANÝCH MŠMT 2020/2021

Všechny soutěže uvedené v tomto seznamu budou organizovány distanční formou.
 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Kategorie I. – je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
                II. -  je určena žákům 1. – 4. ročníků SŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: Listopad 2020
Okresní kolo: čtvrtek 14. 1. 2021
Uzávěrka přihlášek: 07. 12. 2020
Do okresního kola postupuje vždy vítěz školního kola a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a to maximálně 3 z každé školy.
Organizátor školám oznámí do 11. 12. 2020, kteří žáci postupují do okresního kola, dle porovnání bodů ze všech přihlášených škol.

 

ČESKÝ JAZYK I. – ZŠ

Určeno žákům 8. a 9. ročníků základních škola a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: Listopad – Prosinec 2020
Okresní kolo: pondělí 25. 1. 2021
Uzávěrka přihlášek: 08. 1. 2021
Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.

 

ČESKÝ JAZYK II. - STŘEDNÍ ŠKOLY

Určeno studentům středních škol.
Školní kolo: Listopad – Prosinec 2020
Okresní kolo: úterý 26. 1. 2021
Uzávěrka přihlášek: 08. 1. 2021
Do okresního kola postupují z každé školy 3 studenti s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9

kategorie Z5 je odložena na květen 2021, termín bude upřesněn

Školní kolo: do 4. 1. 2021
Okresní kolo: středa 27. 1. 2021
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2021
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Kategorie: A – 6. ročníky ZŠ, B – 7. ročníky ZŠ, C – 8. a 9. ročníky ZŠ, D – studenti SŠ
Školní kolo: do 31. 1. 2021
Okresní kolo: středa 17. 2. 2021 bude probíhat online formou, přes IS MUNI
Pokyny Zeměpisná olympiáda 2021 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D

Zápis studentů do portálu - 5.2. - 18.3.
Školní kolo: 19. 3. 2021
Okresní kolo: pondělí 29. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 19. 3. 2021
Nutnost registrovat se i přes portál Chemické olympiády https://olympiada.vscht.cz/cs/.

 

NĚMECKÝ JAZYK

Kategorie: I. A, II. A, VG I. B, VG. II. B, SŠ III. A – vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: do konce února 2021
Okresní kolo: středa 17. 3. 2021  
Uzávěrka přihlášek: 9. 3. 2021
Ve všech kategoriích postupují žáci a studenti, kteří se umístili na prvním a druhém místě ve školním kole.
 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F

Kategorie E – určena žákům 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
                 F – určena žákům 8. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: do 26. 2. 2021
Okresní kolo: čtvrtek 18. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2021
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Celostátní soutěžní den: pátek 19. 3. 2021
Informace k soutěži obdrží školní důvěrníci prostřednictvím okresního důvěrníka p. Václava Bayera, tel. 721 374 133.

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Kategorie: I. A, II. A, VG I. B, VG II. B, G III. A, SOŠ III. C - vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: do konce února 2021
Okresní kolo: úterý 23. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2021
Kategorie I. A, II. A – postupuje vítěz školního kola
Kategorie I. B, II. B, III. A – postupují soutěžící, kteří se umístili ve školním kole na prvním a druhém místě.

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Určeno studentům středních škol
Okresní kolo: středa 24. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 19. 3. 2021
Informace k soutěži obdrží školy prostřednictvím brožurky SOČ.
https://www.soc.cz/dokumenty/brozura.pdf.
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, Z7, Z8

Školní kolo: do 5. 3. 2021
Okresní kolo: středa 31. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 19. 3. 2021
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
 

PROGRAMOVÁNÍ

Okresní kolo se nepořádá
Zájemci o tuto soutěž se mohou do soutěže přihlásit sami (přes seznam krajských garantů – viz propozice), nebo prostřednictvím svého učitele informatiky přímo do krajského kola. Termín odevzdání přihlášek do krajského kola je do 31. 3. 2021.
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA C, D

D - Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
C - Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
Školní kola: 25.- 31.3. 2021
Okresní kola se nepořádají
Žáci postupují ze školního kola rovnou do kola krajského. 
Manuál BiO 2021
 

ARCHIMEDIÁDA

Určeno pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník gymnázií
Školní kolo: 1. 2. – 31. 3. 2021
Okresní kolo: čtvrtek 13. 5. 2021
Uzávěrka přihlášek: 22. 4. 2021
Do okresního kola může každá škola vyslat 2 tříčlenná družstva sestavená z nejlepších řešitelů školního kola.


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5

Školní kolo: do 4. 1. 2021
Okresní kolo: středa 19. 5. 2021
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2021
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.