Technický klub mládeže

Technický klub mládeže je odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice.

Platforma vědecko technického zájmového vzdělávání technický klub mládeže je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy a měla by být integrální součástí vzdělávání, stejně tak jako zájmové umělecké a sportovní vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci všeobecné a odborné složky vzdělávání, společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů.

Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model „kroužků“ a otvírá platformu, ve které soustřeďuje veškeré technické aktivity, prolínající se stejně tak, jako v reálném světě. Tento model umožňuje jak růst a přidávání nových aktivit, tak jejich vzájemné ovlivňování a umožňuje aktérům přecházení mezi aktivitami, kooperaci, práci v týmech a řešení technických problémů. Platforma je genderově a věkově neomezená a umožňuje spolupráci dětí, studentů a dospělých, škol a firem.
 

Odborné sekce

Šperkařství a umělecko-řemeslné techniky
Šicí dílna – textilní tvorba a design
Robotika pro nejmenší
Robotika
Lego technic
Modelářství – funkční modely
Elektrotechnika a digitální dílna
Plastikové modelářství
Stavba hudebních nástrojů
Dílna – zpracování materiálů
Merkur
Fyzikální chemie
ICT - programování a hardware

 

Otevírací doba

TKM je otevřen ve všední dny od 16:00 do 19:00 hodin. Tříhodinová dotace je optimální pro technické činnosti. Některé sekce jsou otevřeny i více dní v týdnu a přizpůsobují se zájmu dětí a náročnosti jednotlivých sekcí. Dle potřeby je TKM otevřen i o víkendech v případě organizování tematických workshopů, přípravy před soutěžemi a závody.
 

Potřebné informace můžete získat na webových stránkách https://technickyklub.cz/