Propozice

Prezenční forma:
Místo konání soutěží: 1. patro ZŠ LINGUA UNIVERSAL, Sovova 2, Litoměřice (vchod ze dvora objektu), pokud není v propozicích určeno jinak.
 
Prezence: 8.00-8.45 hodin!!!
Zahájení soutěží: 9.00 hodin
Ukončení soutěží: cca 13-14.00 hodin

Cestovné: Při dopravě na okresní kola soutěží, musí být využívány slevy dopravce. Při jízdě vlakem je nutné zakoupit si jednosměrnou skupinovou jízdenku, kterou pedagogický doprovod odevzdá přímo na soutěži a zároveň mu bude proplacena i cesta zpět. Pokud bude zakoupena obousměrná jízdenka, nemůže být cestovné proplaceno, jelikož nám musí zůstat cestovní doklad.


Distanční forma:
Okresní kola olympiád budou probíhat distanční formou přes Google učebnu a Google meet. Prosím o zajištění, aby každý žák, který postoupil do okresního kola, měl e-mail založený na Googlu s koncovkou @gmail.com. Bez toho nebude možné se do on-line učebny připojit. 


Dokumenty budou postupně doplňovány a aktualizovány:

Pythagoriáda