Propozice

Okresní kola olympiád budou probíhat distanční formou přes Google učebnu a Google meet. Prosím o zajištění, aby každý žák, který postoupil do okresního kola, měl e-mail založený na Googlu s koncovkou @gmail.com. Bez toho nebude možné se do učebny připojit. 

Dokumenty budou postupně doplňovány a aktualizovány.


Dějepis 

Matematika 
Matematika z5,z9 
Matematika Z5
Matematika Z6 - 8 

Český jazyk 

Cizí jazyky 
Propozice jazyky 

Programování 

Manuál BiO 

Pokyny Zeměpisná olympiáda 2021 

Fyzika 

SOČ 

Chemie 
ChO - Instrukce pro práci s testem v Moodle 

Archimediáda