PODPORA MĚSTA LITOMĚŘICE

PODPORA MĚSTA LITOMĚŘICE

PODPORA MĚSTA LITOMĚŘICE

10.09.2021

Město Litoměřice opět vypisuje podporu zájmových kroužků a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin. Maximální příspěvek na jednoho žáka (1.-9.tř.ZŠ) je 1500 Kč na školní rok.

Děti budou podpořeny dle stanovených pravidel:

  • vyplněný formulář a souhlas se zpracováním osobních údajů je nutné odevzdat nejpozději do      27. 10. 2021 v DDM Rozmarýn Litoměřice,
  • zákonný zástupce zároveň podepíše Souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR),
  • pro objasnění životní situace musí být vypsán důvod ve formuláři,
  • seznam dětí bude vypracován do 8. 11. 2021 a předložen radě města 15. 11. 2021,
  • v pololetí školního roku bude provedena kontrola docházky žáků na vybrané aktivity,
  • na konci školního roku bude provedena kontrola docházky a zájem o vybrané kroužky včetně vyhodnocení poskytnuté podpory města.
Veškeré dokumenty k vyplnění, pro získání podpory, Vám poskytne vedoucí vámi zvoleného zájmového útvaru. 

Zpět