LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

17.06.2021

Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti. Konají se vždy od pondělí do pátku od 6:30 do 16:00 hod. V budově DDM Rozmarýn probíhá scházení dětí od 6:30 do 8.00 hod.. Vyzvedávání dětí probíhá od 15:00 do 16:00 hod., pokud nebylo předem domluveno jinak.

Cena PT je stanovena na 1100,- Kč za celý turnus. V ceně tábora je zahrnut teplý oběd, případné vstupné a jízdné. Cena výjezdového tábora je 2500kč

Dbejte na včasné přihlášení dětí, početní kapacita je omezena.

Přihláška příměstské tábory  

POKYNY NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

1) Počet účastníků: omezen na max. počet 30 žáků
2) Písemné přihlášky je možné podávat od 22. 2. 2021 (zahájení od 11-16,30hod.) do 31. 5. 2021 na recepci DDM Rozmarýn - viz provozní doba DDM.
3) Úhrada poplatku 1.100,- Kč (platební kartou, hotovost) s podáním přihlášky. Cena výjezdového PT je 2.500 Kč.

Teprve po přihlášení a úhradě poplatku, zařadíme žáka do příslušného týdenního cyklu.
Uhrazený poplatek bude vrácen pouze do 31. 5., poté v případě vážného důvodu na základě písemné žádosti.

Za každý týden odpovídá konkrétní pedagog s uveřejněným kontaktem, který bude operativně řešit organizaci svého cyklu.


TERMÍNY A NÁZVY LETNÍCH PT

1. - 2. 7. 2021
Chlupatý tábor
Vedoucí: Veronika Vaňková, Bc. Lukáš Malec

7. - 9. 7. 2021
Vodní zábava
Vedoucí: Veronika Vaňková, Dana Franzová

12. - 16. 7. 2021
Křížem krážem s hádankou
Vedoucí: Mgr. Zuzana Bendová, Bc. Lukáš Malec

2. - 6. 8. 2021
Šikovné ruce
Vedoucí: MgA. Kateřina Žaludová, Bc. Lukáš Malec

9. - 13. 8. 2021
ZOO týden
Vedoucí: Veronika Vaňková, MgA. Kateřina Žaludová

16. - 20. 8. 2021
PT v Technickém klubu
Vedoucí: Zbyněk Rudolf

23. - 27. 8. 2021
Výjezdový PT – Loučení s prázdninami na Lhotsku
Vedoucí: Mgr. Jiří Martínek

30. – 31. 8. 2021
Než začne škola
Vedoucí: Mgr. Vladimír Salai, Bc. Michaela Poběžalová

Zpět