KROUŽKY ON-LINE

KROUŽKY ON-LINE

KROUŽKY ON-LINE

07.05.2021

V následujících PDF souborech jsou k dispozici videa a reportáže ze zájmových útvarů. 
Heslo obdrželi všichni řádní členové DDM Rozmarýn SMS zprávou. 


Kroužky on-line 1 

Kroužky on-line 2 

Kroužky on-line 3 

Kroužky on-line 4 + Hýbej se s abecedou 

Kroužky on-line 5 

Kroužky on-line 6 

Kroužky on-line 7 

Kroužky on-line 8 

Kroužky on-line 9 

Kroužky on-line 10 + Školka s míčem 

Kroužky online 11 

Kroužky online 12 

Kroužky on-line 13 

Kroužky on-line 14 

Kroužky on-line 15 

Zpět