PREVENTIVNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

PREVENTIVNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

PREVENTIVNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

26.10.2021

Činnost DDM Rozmarýn je aktuálně bez omezení a probíhá za dodržování platných hygienických opatření. Respirátory jsou povinné ve všech společných prostorech. Děti do 15 let nemusejí nosit respirátory, ale stačí jim roušky.

Zájmová činnost do 20 osob v neměnném kolektivu probíhá bez respirátorů a povinnosti dokládat potvrzení o očkování či testování.  

Nově jsou nutné respirátory na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Shromažďovat se v jedné skupině může nejvýše 20 osob, mezi skupinami musí být dvoumetrové rozestupy.

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školských zařízeních patří:
1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny – mytí rukou, používání desinfekčního přípravku, zamezení přístupu nemocným osobám.    
2. skupinová izolace, sociální distance – omezení slučování tříd, omezení pohybu, na nezbytně nutnou dobu, zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy. 
3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena – používat v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením. 
4. opakovaná edukace

Zpět