MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11.05.2021

S účinností ode dne 10. května 2021 se umožňuje osobní přítomnost

  • na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině - účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti,
  • na konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy – účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), účastník je povinen prokázat, že: 
  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. 
  4. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 2021 
  5. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

Potvrzení o negativním testu pro účast na těchto aktivitách v SVČ nemusí dokládat děti do 6 let věku.

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní školské zařízení účast na vzdělávání.
 

Nadále platí, že žáci a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Hlavní budova DDM Rozmarýn na Plešivecké 15, je pro veřejnost otevřena: Po 11:00 – 17:00h., Út 8:00 – 13:00h., St 11:00 – 16:30h. Čt 11:00 – 17:00h. (přihlášky, informace).   

Zpět