Novinky

28.06.2018 NABÍDKA KROUŽKŮ 2018-2019

V sekci nabídka kroužků 2018-2019 naleznete aktuální nabídku kroužků, která bude postupně doplňována novými údaji (čas konání, cena atd.). Registrace nových členů bude zahájena dne 4.9.2018.

22.06.2018 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2017-2018 končí v DDM Rozmarýn dne 15.6.2018. Na pravidelnou činnost zájmových útvarů navazuje prázdninová činnost. Nový školní rok zahájíme Dnem otevřených dveří dne 4.9.2018, po kterém bude zahájeno přihlašování nových členů.

15.01.2018 DOKUMENTY K LETNÍMU TÁBORU

V sekci Prázdninová činnost naleznete všechny potřebné informace k letnímu táboru.

Technický klub mládeže

04.03.2016
Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích rozšiřil své aktivity do oblasti podpory a popularizace techniky. Pod jeho záštitou vznikl projekt Technického klubu mládeže Litoměřice. Tento projekt vznikl na základě veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic“, které se uskutečnilo v květnu 2011. Hlavní význam technických klubů mládeže lze spatřovat v popularizaci a praktické aplikaci poznatků vědy a techniky mezi dětmi a mládeží a jejich následné zapojení do těchto aktivit. Důležitým prvkem je provázání výsledků práce do republikových struktur SOČ (Středoškolská odborná činnost) jenž je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


http://www.technickyklub.cz/portal/

Naši partneři