Novinky

13.10.2020 NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Dle Usnesení Vlády ČR je DDM do 1.11.2020 uzavřeno. Více informací naleznete v článku MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ.

13.10.2020 RECEPCE DDM

Po dobu mimořádného opatření bude recepce DDM Rozmarýn od pondělí do čtvrtka k dispozici na příjem přihlášek a plateb zájmových útvarů od 08:00 do 16:00 hodin.

13.10.2020 AKCE AKTUÁLNĚ

POKÉMON TCG TURNAJ zrušeno. DRAKIÁDA zrušeno. DEN ZVÍŘAT zrušeno. KERAMICKÉ ČAROVÁNÍ zrušeno. ZÁŽITKOVÝ DEN zrušeno. PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR zrušeno. HALLOWEEN zrušeno.

24.09.2020 VIDEA A ČLÁNKY

Veškeré reportáže a články z činnosti DDM Rozmarýn z předešlých let, naleznete nově v záložce Archiv.

Termíny okresních kol

ORGANIZACE A TERMÍNY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VYHLAŠOVANÝCH MŠMT 2019/2020

 
Místo konání soutěží: 1. patro ZŠ LINGUA UNIVERSAL, Sovova 2, Litoměřice (vchod ze dvora objektu), pokud není v propozicích určeno jinak.

 
Prezence: 8.00-8.45 hodin!!!
Zahájení soutěží: 9.00 hodin
Ukončení soutěží: cca 14.00 hodin

Cestovné: Při dopravě na okresní kola soutěží, musí být využívány slevy dopravce. Při jízdě vlakem je nutné zakoupit si jednosměrnou skupinovou jízdenku, kterou pedagogický doprovod odevzdá přímo na soutěži a zároveň mu bude proplacena i cesta zpět. Pokud bude zakoupena obousměrná jízdenka, nemůže být cestovné proplaceno, jelikož nám musí zůstat cestovní doklad.

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Kategorie I. – je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
                II. -  je určena žákům 1. – 4. ročníků SŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: Listopad 2019
Okresní kolo: čtvrtek 16. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek: 06. 12. 2019
Do okresního kola postupuje vždy vítěz školního kola a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a to maximálně 3 z každé školy.
Organizátor školám oznámí do 13. 12. 2019, kteří žáci postupují do okresního kola, dle porovnání bodů ze všech přihlášených škol.
 

ČESKÝ JAZYK I. – ZŠ

Určeno žákům 8. a 9. ročníků základních škola a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: Listopad – Prosinec 2019
Okresní kolo: pondělí 20. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2020
Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.
 
 

ČESKÝ JAZYK II. - STŘEDNÍ ŠKOLY

Určeno studentům středních škol.
Školní kolo: Listopad – Prosinec 2019
Okresní kolo: úterý 21. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2020
Do okresního kola postupují z každé školy 3 studenti s nejvyšším počtem bodů ze školního kola.
 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F

Kategorie E – určena žákům 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
                 F – určena žákům 8. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: do 10. 1. 2020
Okresní kolo: pátek 24. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek: 17. 1. 2020
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
 

 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9

Školní kolo: do 3. 1. 2020
Okresní kolo: středa 29. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek: 22. 1. 2020
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
 
 

NĚMECKÝ JAZYK

Kategorie: I. A, II. A, VG I. B, VG. II. B, SŠ III. A – vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: do 10. 1.2020
Okresní kolo: úterý 11. 2. 2020
Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020
Ve všech kategoriích postupují žáci a studenti, kteří se umístili na prvním a druhém místě ve školním kole.
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Kategorie: I. A, II. A, VG I. B, VG II. B, G III. A, SOŠ III. C - vysvětlení kategorií v propozicích
Školní kolo: do 31. 1. 2020
Okresní kolo: úterý 18. 2. 2020
Uzávěrka přihlášek: 11. 2. 2020
Kategorie I. A, II. A – postupuje vítěz školního kola
Kategorie I. B, II. B, III. A – postupují soutěžící, kteří se umístili ve školním kole na prvním a druhém místě.
 
 

 ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Kategorie: A- 6. ročníky ZŠ, B – 7. ročníky ZŠ, C – 8. a 9. ročníky ZŠ, D – studenti SŠ
Školní kolo: do 31. 1. 2020
Okresní kolo: čtvrtek 5. 3. 2020
Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2020
Do okresního kola v kategorii A, B, C – postupuje vítěz školního kola. U škol, které v předchozím roce postoupily do krajského kola, postupují v každé kategorii 2 nejúspěšnější žáci školního kola.
Kategorie D – postupují 4 nejúspěšnější studenti školního kola z každé školy.
 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D

Školní kolo: 3. - 11. 2. 2020
Okresní kolo: úterý 3. 3. 2020
Uzávěrka přihlášek: 13. 2. 2020
Nutnost registrovat se i přes portál Chemické olympiády.
 

 
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

Kategorie: I. - žáci 2. a 3. ročníků ZŠ
                  II. – žáci 4. a 5. ročníků ZŠ
                  III. – žáci 6. a 7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
                  IV. - žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
Školní kolo: do 16. 2. 2020
Okresní kolo: úterý 10. 3. 2020
                       Kat. I. a II. – dopoledne
                       Kat. III. a IV – odpoledne
Uzávěrka přihlášek a soutěžních textů: 3. 3. 2020
Do okresní přehlídky postupují v každé kategorii dva nejlepší recitátoři ze školního kola.
 
 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Celostátní soutěžní den: pátek 20. 3. 2020
Informace k soutěži obdrží školní důvěrníci prostřednictvím okresního důvěrníka p. Václava Bayera, tel. 721 374 133.
 
 

PROGRAMOVÁNÍ

Kategorie: žáci, mládež
Okresní kolo: středa 25. 3. 2020
Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2020
 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Určeno studentům středních škol
Okresní kolo: středa 25. 3. 2020
Uzávěrka přihlášek: 18. 3. 2020
Informace k soutěži obdrží školy prostřednictvím brožurky SOČ.
 
 

PYTHAGORIÁDA 5, 6, 7, 8

Určeno pro žáky 5. – 8. ročníků základních škol a příslušným ročníkům gymnázií
Školní kolo: Leden 2020
Okresní kolo: čtvrtek 26. 3. 2020
Uzávěrka přihlášek: 2. 3. 2020
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, Z7, Z8

Školní kolo: do 13. 3. 2020
Okresní kolo: úterý 7. 4. 2020
Uzávěrka přihlášek: 27. 3. 2020
Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.
 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA C

Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií.
Školní kolo: do 7. 2. 2020
Okresní kolo: středa 8. 4. 2020
Uzávěrka přihlášek: 6. 3. 2020
Do okresního kola postupují maximálně 3 žáci z každé školy.
 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA D

Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
Školní kolo: do 7. 2. 2020
Okresní kolo: úterý 21. 4. 2020
Uzávěrka přihlášek: 6. 3. 2020
Do okresního kola postupuje maximálně 5 žáků z každé školy.
 
 

ARCHIMEDIÁDA

Určeno pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník gymnázií
Školní kolo: 4. 2. – 30. 3. 2020
Okresní kolo: čtvrtek 14. 5. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 5. 2020
Do okresního kola může každá škola vyslat 2 tříčlenná družstva sestavená z nejlepších řešitelů školního kola.
 
 
 

 
Dokument ke stažení zde: Termíny a organizace okresních kol 
 
 

Naši partneři