Novinky

21.09.2020 AKCE PRO DOSPĚLÉ

PC kurz pro seniory a Jumping - cvičení na trampolínách zahajují svou činnost. Více informací naleznete v sekci Akce pro dospělé.

21.09.2020 NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ

Ministerstvo zdravotnictví zavádí ve všech vnitřních prostorech školského zařízení, tedy včetně učeben, povinnost nošení roušky pro všechny žáky 2. stupně. Stejné nařízení platí i pro smíšené skupiny 1. a 2. stupně. Roušky v souladu se současnou situací nebudou vyžadovány pro vzdělávací aktivity sportovního charakteru. Zákonní zástupci i žáci mají nadále umožněn vstup do budovy konání zájmových útvarů a na recepci DDM Rozmarýn za účelem předání dětí a registrace do kroužků pouze s rouškou.

21.09.2020 DESKOHRANÍ MÁ NOVÝ ČAS KONÁNÍ

Na základě hygienických opatření se upravuje čas akce. Nově se akce uskuteční od 16:00h. do 18:00h. Vstup povolen pouze žákům v roušce.

TRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA NETRADIČNĚ

V rámci tématicky zaměřených dílniček budou připomenuty lidové tradice a zvyky.

Kód 192250
Název TRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA NETRADIČNĚ
Termín konání 28.03.2020 09:00 - 12:00
Místo konání DDM Rozmarýn
Hlavní vedoucí Kateřina Kodešová

Naši partneři