Novinky

28.06.2018 NABÍDKA KROUŽKŮ 2018-2019

V sekci nabídka kroužků 2018-2019 naleznete aktuální nabídku kroužků, která bude postupně doplňována novými údaji (čas konání, cena atd.). Registrace nových členů bude zahájena dne 4.9.2018.

22.06.2018 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2017-2018 končí v DDM Rozmarýn dne 15.6.2018. Na pravidelnou činnost zájmových útvarů navazuje prázdninová činnost. Nový školní rok zahájíme Dnem otevřených dveří dne 4.9.2018, po kterém bude zahájeno přihlašování nových členů.

15.01.2018 DOKUMENTY K LETNÍMU TÁBORU

V sekci Prázdninová činnost naleznete všechny potřebné informace k letnímu táboru.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

01.02.2018 Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče přivedou dítě mezi 6,30-8,00 hod. a mezi 15,00- 16,00 hod. si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 150,- Kč za den a 250,- Kč v případě celodenního výletu. V ceně tábora je zahrnut teplý oběd, případné vstupy a jízdné. Program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách DDM Rozmarýn. PT se střídají v týdenních turnusech. Na každý nový turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku. Dbejte na včasné přihlášení dětí, početní kapacita jednotlivých turnusů je omezena. Dítě, které nemá včas zaplacený poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijato. Poplatek, který byl přijat, bude vrácen pouze v případě závažného důvodu (nemoc) a to na základě písemné žádosti rodičů.                                              
 
Příměstské tábory budou organizovány po celé prázdniny jako v předcházejících letech (vyjma dvou týdnů kdy je pořádán výjezdový tábor). Jejich fungování bude zajištěno v budově ZŠ Boženy Němcové, vchod z ulice Osvobození.
 
Na každý týdenní cyklus jsme připravili zábavný a tematicky zaměřený program, jehož název oznámíme k 1.2.2018. K tomuto datu bude zahájena i registrace na jednotlivé turnusy a to včetně online registrace, která se velmi osvědčila v předcházejícím roce.  
 
Pokyny na Příměstské tábory 2018
 
1) Počet účastníků: omezen na max. počet 27 žáků
2) Elektronické přihlášky je možné podávat do 26. 6. 2018 (pouze v případě, že nebude konkrétní týden naplněn)  
3) Písemné přihlášky je možné podávat do 29.6.2018 na recepci DDM Rozmarýn
4) Úhrada poplatku 150,-Kč na den v plné výši s podáním přihlášky (250,-Kč celodenní výlet). Týdenní poplatek činí 850,-Kč.
 
Teprve po přihlášení a úhradě poplatku, zařadíme žáka do příslušného týdenního cyklu.
Na webových stránkách www.ddmrozmaryn.cz (záložka Prázdninová činnost), uvedeme u konkrétního týdne jmenný seznam již přijatých dětí.
Uhrazený poplatek bude vrácen pouze v případě vážného důvodu na základě písemné žádosti podané do 20.6.2018.  
 
Za každý týden odpovídá konkrétní pedagog s uveřejněným kontaktem, který bude operativně řešit organizaci svého cyklu.
  
Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice

Přihláška příměstské tábory 

Program letních příměstských táborů 

Naši partneři