Novinky

13.10.2020 NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Dle Usnesení Vlády ČR je DDM do 1.11.2020 uzavřeno. Více informací naleznete v článku MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ.

13.10.2020 RECEPCE DDM

Po dobu mimořádného opatření bude recepce DDM Rozmarýn od pondělí do čtvrtka k dispozici na příjem přihlášek a plateb zájmových útvarů od 08:00 do 16:00 hodin.

13.10.2020 AKCE AKTUÁLNĚ

POKÉMON TCG TURNAJ zrušeno. DRAKIÁDA zrušeno. DEN ZVÍŘAT zrušeno. KERAMICKÉ ČAROVÁNÍ zrušeno. ZÁŽITKOVÝ DEN zrušeno. PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR zrušeno. HALLOWEEN zrušeno.

24.09.2020 VIDEA A ČLÁNKY

Veškeré reportáže a články z činnosti DDM Rozmarýn z předešlých let, naleznete nově v záložce Archiv.

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

18.09.2020

Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče přivedou dítě mezi 6,30-8,00 hod. a mezi 15,00- 16,00 hod. si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak).

Cena PT je stanovena na 200,- Kč za den a 300,- Kč v případě celodenního výletu. V ceně tábora je zahrnut teplý oběd, případné vstupy a jízdné. Program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách DDM Rozmarýn.

Dbejte na včasné přihlášení dětí, početní kapacita je omezena. Dítě, které nemá včas zaplacený poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijato.
 
Pokyny na Podzimní příměstský tábor 2020
 
1) Počet účastníků: omezen na max. počet 30 žáků
2) Písemné přihlášky je možné podávat do 23.10.2020 na recepci DDM Rozmarýn
3) Úhrada poplatku 200,-Kč na den v plné výši s podáním přihlášky (300,-Kč celodenní výlet). Celý turnus 500kč.
 
Teprve po přihlášení a úhradě poplatku, zařadíme žáka do příslušného týdenního cyklu.
Uhrazený poplatek bude vrácen pouze v případě vážného důvodu na základě písemné žádosti, nebo na základě storno podmínek.  
 
Za turnus odpovídá konkrétní pedagog s uveřejněným kontaktem, který bude operativně řešit organizaci svého cyklu.

Ke stažení zde: Přihláška příměstské tábory 

Naši partneři