Novinky

25.07.2020 PROVOZNÍ DOBA DDH

V sekci DDH naleznete aktualizaci provozní doby a uzávěry DDH. Ve dnech 25.-26.7. je DDH uzavřeno z organizačních důvodů.

26.06.2020 KROUŽKY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Zveřejněna byla nabídka kroužků na nový školní rok. Ceny, kapacita a další informace budou upřesňovány na přelomu srpna a září 2020.

19.06.2020 LETNÍ TÁBOR S ROZMARÝNEM - AKTUALIZACE

Letní tábor s Rozmarýnem pro děti od 6 do 17 let se bude konat v termínu 25.7.-7.8.2020 ve Svoru u České Lípy. V záložce prázdninová činnost byly zveřejněny důležité pokyny k odjezdu, dokumentaci a vybavení.

15.06.2020 NOVINKY NA DDH

Od 1.7.2020 bude na DDH opět možná zápůjčka kol, koloběžek a šlapacích kár.

01.06.2020 UKONČEN SBĚR ŽÁDOSTÍ O VRÁCENÍ ČÁSTI POPLATKU

V současné době probíhá na základě obdržených žádostí proplácení odpovídající části poplatku za kroužky a poplatku za letní tábory. Předpokládané ukončení převodu na účty dne 5.6.2020.

11.05.2020 DDM ROZMARÝN ZAHÁJIL ČINNOST V OMEZENÉM REŽIMU

Na hlavní stránce naleznete informace k opětovnému zahájení provozu DDM Rozmarýn. Sledujte prosím změny, článek je průběžně aktualizován. Jako kompenzace přerušeného provozu, bude nabídnuto prodloužení školního roku v Rozmarýnu do 26.6.2020. Zákonní zástupci budou telefonicky informováni vedoucím kroužku o formě pokračování činnosti a případnému vrácení odpovídající výše poplatku (pouze zájemci na základě žádosti do 31.5.2020).

11.05.2020 LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST

Letní prázdninová činnost je zatím připravována v nezměněné formě. Očekáváme vládní nařízení, na které budeme pružně reagovat. Sledujte web DDM Rozmarýn.

04.05.2020 INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Posledním termínem pro zájemce o odhlášení dítěte z tábora v souvislosti s epidemií coronaviru je 25. 5 2020. Po tomto termínu bude při odhlašování postupováno dle platných storno podmínek.

21.04.2020 LETNÍ ZAHRANIČNÍ POBYT V ITÁLII ZRUŠEN

Letní zahraniční pobyt v Itálii byl zrušen. Další informace k tomuto pobytu budou zákonným zástupcům sděleny do konce května 2020.

17.10.2019 ZMĚNA KONTAKTŮ DDM

V minulých dnech došlo ke změně kontaktů na pracovníky DDM Rozmarýn. Aktualizované e-mailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

18.06.2020 Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče přivedou dítě mezi 6,30-8,00 hod. a mezi 15,00- 16,00 hod. si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 1.100,- Kč. V ceně tábora je zahrnut oběd, případné vstupy a jízdné. Program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách DDM Rozmarýn. PT se střídají v týdenních turnusech. Na každý nový turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku. Přihlášku lze podat pouze na celý týdenní turnus. Dbejte na včasné přihlášení dětí, početní kapacita jednotlivých turnusů je omezena. Dítě, které nemá včas zaplacený poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijato.
 
Příměstské tábory budou organizovány po celé prázdniny jako v předcházejících letech (vyjma dvou týdnů kdy je pořádán výjezdový tábor). Jejich fungování bude zajištěno v budově DDM Rozmarýn.
 
Pokyny na Příměstské tábory 2020
 
1) Počet účastníků: omezen na max. počet 30 žáků
2) Písemné přihlášky je možné podávat do 31.5.2020 na recepci DDM Rozmarýn
3) Úhrada poplatku 1.100,- Kč (platební kartou, hotovost) s podáním přihlášky. Cena výjezdového PT je 2.000 Kč.
 
Teprve po přihlášení a úhradě poplatku, zařadíme žáka do příslušného týdenního cyklu.
Uhrazený poplatek bude vrácen pouze do 31.5., poté v případě vážného důvodu na základě písemné žádosti na základě storno podmínek.  
 
Za každý týden odpovídá konkrétní pedagog s uveřejněným kontaktem, který bude operativně řešit organizaci svého cyklu.
  
Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice

Přihláška příměstské tábory 

LPT programy jednotlivých týdnů  

Naši partneři