Novinky

13.06.2019 ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY RECEPCE DDM ROZMARÝN

V souvislosti s ukončením školního roku a přípravou na letní výjezdové pobyty bude upravena provozní doba recepce DDM Rozmarýn pro veřejnost následovně: 17.-20.6. 07,00 - 16,30 hod. 21.6. 07.00-12.00 24.-26.6. zavřeno 27.6. 07,00 - 16,00 hod. 28.6. 07.00-12.00

07.06.2019 AKTUALIZACE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V sekci Nabídka kroužků je zveřejněna nabídka kroužků na nový školní rok, která bude postupně upřesňována a aktualizována.

04.06.2019 PRÁZDNINOVÁ ČINNOST - NOVÉ DOKUMENTY K TÁBORU

V sekci prázdninová činnost jsou průběžně zveřejňovány informace a dokumenty k letním příměstským táborům a dalším letním výjezdovým pobytům..

14.05.2019 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V DDM

Ve školním roce 2018-2019 bude pravidelná činnost kroužků zakončena posledními schůzkami v týdnu 10.-14.6.2019.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

03.05.2019

Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče přivedou žáka mezi 6,30-8,00 hod. a mezi 15,00- 16,00 hod. si jej zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 200,- Kč za den a 300,- Kč v případě celodenního výletu. V ceně tábora je zahrnut teplý oběd, případné vstupy a jízdné. Program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách DDM Rozmarýn. PT se střídají v týdenních turnusech. Na každý nový turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku. Dbejte na včasné přihlášení, početní kapacita jednotlivých turnusů je omezena. Žák, který nemá včas zaplacený poplatek, či žák bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijat. 
 
Příměstské tábory budou organizovány po celé prázdniny jako v předcházejících letech (vyjma dvou týdnů kdy je pořádán výjezdový tábor). Jejich fungování bude zajištěno v budově DDM Rozmarýn.
 
Pokyny na Příměstské tábory 2019
 
1) Počet účastníků: omezen na max. počet 30 žáků
2) Písemné přihlášky je možné podávat do 29.6.2019 na recepci DDM Rozmarýn
3) Úhrada poplatku 200,-Kč na den v plné výši s podáním přihlášky (300,-Kč celodenní výlet). Týdenní poplatek činí 1100,-Kč.
 
Teprve po přihlášení a úhradě poplatku, zařadíme žáka do příslušného týdenního cyklu.
Uhrazený poplatek bude vrácen pouze do 31.5., poté v případě vážného důvodu na základě písemné žádosti, nebo na základě storno podmínek.  
 
Za každý týden odpovídá konkrétní pedagog s uveřejněným kontaktem, který bude operativně řešit organizaci svého cyklu.
  
Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice

Přihláška příměstské tábory 

LPT programy jednotlivých týdnů  

Naši partneři