Novinky

08.01.2020 LETNÍ TÁBOR S ROZMARÝNEM

Letní tábor s Rozmarýnem pro děti od 6 do 17 let se bude konat v termínu 25.7.-7.8.2020 ve Svoru u České Lípy. Závazná registrace včetně zálohové platby (3.000 Kč) bude zahájena dne 20.1.2020, předpokládaná cena 6.500 Kč. V sekci prázdninová činnost jsou postupně aktualizovány dokumenty týkající se tábora.

17.10.2019 ZMĚNA KONTAKTŮ DDM

V minulých dnech došlo ke změně kontaktů na pracovníky DDM Rozmarýn. Aktualizované e-mailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

Prázdninová činnost

LETNÍ TÁBOR S ROZMARÝNEM

15.11.2019 Letní tábor s Rozmarýnem pro děti od 6 do 17 let se bude konat v termínu 25.7.-7.8.2020 ve Svoru u České Lípy. Závazná registrace včetně zálohové platby (3.000 Kč) bude zahájena dne 20.1.2020, předpokládaná cena 6.500 Kč. Přihlášky pouze na recepci DDM Rozmarýn.

LETNÍ ZAHRANIČNÍ POBYT ITÁLIE 2020

03.10.2019 V článku naleznete další podrobnosti a potřebné dokumenty.

JARNÍ POBYT NA HORÁCH

02.10.2019 V článku naleznete podrobnosti a dokumenty k jarním prázdninám na horách pro rodiny s dětmi. Početní kapacita akce naplněna, přijímáme na pozice náhradníků.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

02.09.2019 Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro školní děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče přivedou dítě mezi 6,30-8,00 hod. a mezi 15,00- 16,00 hod. si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 200,- Kč za den a 300,- Kč v případě celodenního výletu. V ceně tábora je zahrnut teplý oběd, případné vstupy a jízdné. Program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách DDM Rozmarýn. PT se střídají v týdenních turnusech. Na každý nový turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku. Dbejte na včasné přihlášení dětí, početní kapacita jednotlivých turnusů je omezena. Dítě, které nemá včas zaplacený poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijato.

Naši partneři