Novinky

21.09.2020 AKCE PRO DOSPĚLÉ

PC kurz pro seniory a Jumping - cvičení na trampolínách zahajují svou činnost. Více informací naleznete v sekci Akce pro dospělé.

21.09.2020 NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ

Ministerstvo zdravotnictví zavádí ve všech vnitřních prostorech školského zařízení, tedy včetně učeben, povinnost nošení roušky pro všechny žáky 2. stupně. Stejné nařízení platí i pro smíšené skupiny 1. a 2. stupně. Roušky v souladu se současnou situací nebudou vyžadovány pro vzdělávací aktivity sportovního charakteru. Zákonní zástupci i žáci mají nadále umožněn vstup do budovy konání zájmových útvarů a na recepci DDM Rozmarýn za účelem předání dětí a registrace do kroužků pouze s rouškou.

21.09.2020 DESKOHRANÍ MÁ NOVÝ ČAS KONÁNÍ

Na základě hygienických opatření se upravuje čas akce. Nově se akce uskuteční od 16:00h. do 18:00h. Vstup povolen pouze žákům v roušce.

Program akcí

DOPRAVNÍ DEN PRO ŽÁKY 5.TŘÍD

24.09.2020 Dopravní den je jedinečná příležitost pro žáky 5. tříd vyzkoušet si závěrečnou část dopravní výchovy, která se nemohla uskutečnit v loňském roce.

DESKOHRANÍ V ROZMARÝNU

25.09.2020 První deskohraní v novém školním roce. Tento typ akce se bude pravidelně opakovat každý měsíc. Na základě hygienických opatření se upravuje čas akce od 16:00h. do 18:00h. Vstup povolen pouze žákům v roušce.

KERAMICKÁ DÍLNA

03.10.2020 První z tradičních keramických dílen v tomto roce.

DRAKIÁDA

17.10.2020 Tradiční podzimní akce pro rodiny s dětmi. Dopolední tvoření draků dle vlastní fantazie a odpolední pouštění vyrobených či zakoupených draků zakončené opékáním buřtů u rybníka.

POKÉMON TCG TURNAJ

17.10.2020 První letošní turnaj v karetní hře. Akce vhodná pro pokročilé hráče.

DEN ZVÍŘAT

18.10.2020 Program se živými zvířaty, vhodné pro děti od 5 let.

KERAMICKÉ ČAROVÁNÍ

23.10.2020 Keramický tvořivý večer, při kterém budete mít příležitost si vyrobit prořezávaný objekt na svíčku.

ZÁŽITKOVÝ DEN

25.10.2020 Podzimní, soutěžní den s dopravní tématikou pro rodiny s dětmi v Jiráskových sadech. Akce se bude opakovat v jarních měsících.

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

29.10.2020 Kapacita 30 žáků. Přihlášky podávejte nejpozději do 23.10.2020. Cena turnusu je 500kč. Více informací k PT naleznete v prázdninové činnosti.

HALLOWEEN

02.11.2020 Halloweenský lampionový průvod v maskách a strašidelná stezka pro odvážné. Opékání buřtů, hudba a zábava.

Události

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

21.09.2020 Po zobrazení článku naleznete informace k zahájení nového školního roku v DDM Rozmarýn.

REGISTRACE DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNI ROK 2020-2021

24.08.2020 V článku naleznete informace k přihlašování a způsobu uhrazení poplatku na nový školní rok.

TKM DDM ROZMARÝN SE ZAPOJIL DO VÝZNAMNÉHO PROJEKTU

24.08.2020 TKM DDM Rozmarýn se zapojil do významného projektu polytechnického vzdělávání s podporou MŠMT a EU.

REPORTÁŽE Z ČINNOSTI DDM ROZMARÝN VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

04.12.2019 V článku naleznete odkazy na videa z akcí DDM Rozmarýn konaných v tomto školním roce.

VIDEA A ČLÁNKY Z ČINNOSTI DDM ROZMARÝN V ROCE 2018-2019

16.04.2019 V článku naleznete odkazy na videa z akcí DDM Rozmarýn konaných ve školním roce 2018-2019.

VIDEA Z ČINNOSTI DDM ROZMARÝN 2017-2018

22.02.2018 V článku naleznete odkazy na videa z akcí DDM Rozmarýn, které se konaly ve školním roce 2017-2018.

VIDEA Z AKCÍ 2016-2017

25.05.2017 V článku si pak můžete prohlédnout odkazy na televizní záběry z našich akcí ve školním roce 2016-2017.

Naši partneři