Novinky

28.06.2018 NABÍDKA KROUŽKŮ 2018-2019

V sekci nabídka kroužků 2018-2019 naleznete aktuální nabídku kroužků, která bude postupně doplňována novými údaji (čas konání, cena atd.). Registrace nových členů bude zahájena dne 4.9.2018.

22.06.2018 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2017-2018 končí v DDM Rozmarýn dne 15.6.2018. Na pravidelnou činnost zájmových útvarů navazuje prázdninová činnost. Nový školní rok zahájíme Dnem otevřených dveří dne 4.9.2018, po kterém bude zahájeno přihlašování nových členů.

15.01.2018 DOKUMENTY K LETNÍMU TÁBORU

V sekci Prázdninová činnost naleznete všechny potřebné informace k letnímu táboru.

Lumina in Spiritum - žonglování

Kdo máte zájem o andrenalinové umění a je vám 8let ? Budeme se učit zacházet s ohněm jako takovým. Naučíme se točit s tyčí, poikami (míčky na řetízku), vějíře a dalšími možnostmi žonglování. Náš kroužek je zaměřen na propojení tance a točení (spinning). Vše provádíme bezpečným způsobem, tréninky probíhají v tělocvičně, kde se nejprve budeme učit teorii a praxi točení, později budeme zkoušet venku s ohněm a pod dohledem! (nutno dodat, že o manipulaci s ohněm rozhodují rodiče a není to povinné). Závěrem našich tréninků by měla být vystoupení na různých akcích DDM a možné i mimo Litoměřice. Podmínkou kroužku je však písemný souhlas rodiče o akceptování práce s ohněm dětem pod 18 let. Tréninky probíhají ve středu na ZŠ B. Němcové a ve čtvrtek v DDM Rozmarýn.

Kód 180306
Název Lumina in Spiritum - žonglování
Místo konání ZŠ B. Němcové a DDM Rozmarýn
Hlavní vedoucí Andrea Najmanová
Věková skupina 8-99 let
Kontakt 725 154 125
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři