Novinky

20.11.2017 Vánoční prázdniny v DDM Rozmarýn

DDM Rozmarýn zakončí svoji činnost v letošním kalendářním roce Vánoční besídkou dne 18.12.2017 od 17.30 hod. na ZŠ Lingua Universal. Poslední schůzky zájmových útvarů se budou konat v pátek 15.12.2017. Děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám prokazovali po celý rok a těšíme se na setkání s Vámi i v tom následujícím roce.

15.06.2017 Aktualizována sekce Nabídka kroužků 2017-2018

Nabídka zájmových útvarů na nový školní rok je průběžně aktualizována. Povoleno bylo online přihlašování u většiny kroužků. .

DDM ROZMARÝN ZAHÁJIL DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

26.09.2016
Dnem otevřených dveří jako již tradičně začíná pro DDM Rozmarýn nový školní rok. V úterý 6.9. 2016 se na tři stovky dětí mohly seznámit s připravenou programovou nabídkou, která zahrnuje více než šedesát zájmových útvarů. Při její skladbě je přihlíženo k současným trendům rovnoměrného rozložení výtvarných, hudebních, pohybových, vzdělávacích, přírodovědných a technicky zaměřených aktivit. Zejména zvýšení podílu sportovních kroužků reaguje na požadavky široké veřejnosti. Pohyb pro radost či možná příprava na další sportovní dráhu, to jsou hlavní cíle sportování v Rozmarýnu. V Jiráskových sadech byla připravena řada stanovišť, kde se prezentovaly jednotlivé kroužky. Na každém z nich si děti mohly vyzkoušet některé své dovednosti a zapojit se sbíráním razítek do soutěže o drobná potěšení ze světa hraček. Značnému zájmu se těšila pohádka Divadla LI-DI pod názvem Voda dobrá voda zlá. Po družinách, které akci navštívily hned po jejím zahájení v 13,30 hod., přicházeli rodiče s dětmi, aby získali informace k jednotlivým zájmovým útvarům. Akce byla zakončena v 17,30 hod. Další informace mhou rodiče získat na informativních schůzkách, které budou probíhat ve dnech 12. - 15. 9. 2016. Jejich harmonogram je dostupný na webových stránkách DDM Rozmarýn. 

Fotky z této události jsou k nahlédnutí v sekci Fotogalerie.       

Naši partneři