Novinky

04.09.2017 ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ V DDM ROZMARÝN

V týdnu od 11.-15.9. se budou konat informativní schůzky k zájmovým útvarům, jejich termíny jsou zveřejněny na hlavní stránce. Pravidelná činnost zájmových útvarů bude zahájena v týdnu od 18.9. v termínech průběžně zveřejňovaných u jednotlivých kroužků.

15.06.2017 Aktualizována sekce Nabídka kroužků 2017-2018

Nabídka zájmových útvarů na nový školní rok je průběžně aktualizována. Povoleno bylo online přihlašování u většiny kroužků. Online přihlašování není možné u kroužků kde je nutné provést rozřazování do skupin, bude provedeno po 11.9.2017.

DDM ROZMARÝN ZAHÁJIL DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

26.09.2016
Dnem otevřených dveří jako již tradičně začíná pro DDM Rozmarýn nový školní rok. V úterý 6.9. 2016 se na tři stovky dětí mohly seznámit s připravenou programovou nabídkou, která zahrnuje více než šedesát zájmových útvarů. Při její skladbě je přihlíženo k současným trendům rovnoměrného rozložení výtvarných, hudebních, pohybových, vzdělávacích, přírodovědných a technicky zaměřených aktivit. Zejména zvýšení podílu sportovních kroužků reaguje na požadavky široké veřejnosti. Pohyb pro radost či možná příprava na další sportovní dráhu, to jsou hlavní cíle sportování v Rozmarýnu. V Jiráskových sadech byla připravena řada stanovišť, kde se prezentovaly jednotlivé kroužky. Na každém z nich si děti mohly vyzkoušet některé své dovednosti a zapojit se sbíráním razítek do soutěže o drobná potěšení ze světa hraček. Značnému zájmu se těšila pohádka Divadla LI-DI pod názvem Voda dobrá voda zlá. Po družinách, které akci navštívily hned po jejím zahájení v 13,30 hod., přicházeli rodiče s dětmi, aby získali informace k jednotlivým zájmovým útvarům. Akce byla zakončena v 17,30 hod. Další informace mhou rodiče získat na informativních schůzkách, které budou probíhat ve dnech 12. - 15. 9. 2016. Jejich harmonogram je dostupný na webových stránkách DDM Rozmarýn. 

Fotky z této události jsou k nahlédnutí v sekci Fotogalerie.       

Naši partneři