Novinky

01.06.2020 UKONČEN SBĚR ŽÁDOSTÍ O VRÁCENÍ ČÁSTI POPLATKU

V současné době probíhá na základě obdržených žádostí proplácení odpovídající části poplatku za kroužky a poplatku za letní tábory. Předpokládané ukončení převodu na účty dne 5.6.2020.

11.05.2020 DDM ROZMARÝN ZAHAJUJE ČINNOST V OMEZENÉM REŽIMU

Na hlavní stránce naleznete informace k opětovnému zahájení provozu DDM Rozmarýn. Sledujte prosím změny, článek je průběžně aktualizován. Jako kompenzace přerušeného provozu, bude nabídnuto prodloužení školního roku v Rozmarýnu do 26.6.2020. Zákonní zástupci budou telefonicky informováni vedoucím kroužku o formě pokračování činnosti a případnému vrácení odpovídající výše poplatku (pouze zájemci na základě žádosti do 31.5.2020).

11.05.2020 LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST

Letní prázdninová činnost je zatím připravována v nezměněné formě. Očekáváme vládní nařízení, na které budeme pružně reagovat. Sledujte web DDM Rozmarýn.

04.05.2020 INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Posledním termínem pro zájemce o odhlášení dítěte z tábora v souvislosti s epidemií coronaviru je 25. 5 2020. Po tomto termínu bude při odhlašování postupováno dle platných storno podmínek.

27.04.2020 LETNÍ TÁBOR S ROZMARÝNEM

Letní tábor s Rozmarýnem pro děti od 6 do 17 let se bude konat v termínu 25.7.-7.8.2020 ve Svoru u České Lípy. Doplatek 3.500 Kč uhradit do 31.5. 2020 bankovním převodem (pokyny k platbě sekce prázdninová činnost) . Další informace ke konání tábora budou zveřejněny na základě oficiálních prohlášení vlády ČR.

21.04.2020 LETNÍ ZAHRANIČNÍ POBYT V ITÁLII ZRUŠEN

Letní zahraniční pobyt v Itálii byl zrušen. Další informace k tomuto pobytu budou zákonným zástupcům sděleny do konce května 2020.

17.10.2019 ZMĚNA KONTAKTŮ DDM

V minulých dnech došlo ke změně kontaktů na pracovníky DDM Rozmarýn. Aktualizované e-mailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI DDM ROZMARÝN

18.05.2020 Postupné otevírání DDM Rozmarýn
 
    Na základě Harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení dojde v pondělí 11. 5. 2020 k opětovnému otevření DDM Rozmarýn, zatím v omezeném režimu pro žáky 1.stupně ZŠ a od 25.5. pro 2.stupeň (zejména kroužky konající se ve venkovních prostorech - Fotbal, Atletika, Badminton, Keramika a Míčové hry).
     Vstup do budov DDM a DDH bude povolen pouze s rouškou a budou se muset dodržovat přísná hygienická pravidla. Každý účastník kroužku nutně odevzdá čestné prohlášení, které si můžete stáhnout na našem webu – zde: http://www.ddmrozmaryn.cz.
 
POZOR DŮLEŽITÁ INFORMACE
Účastník ZÚ bude přijat pouze po odevzdání řádně vyplněného čestného prohlášení. Pokud se tak nestane, nebude účastníkovi umožněn vstup do DDM Rozmarýn. Prohlášení stačí odevzdat jednou a bude uloženo v souladu se zásadami GDPR.  

Čestné prohlášení 

Žádost o navrácení odpovídající části poplatku za zájmový útvar v případě, že účastník ukončí docházku lze zasílat na adresu recepceddm@seznam.cz. Žádost lze sepsat volnou formou obsahovat musí jméno dítěte, zájmový útvar a číslo účtu. Žádosti odeslat do 31.5.2020.

Kroužky na pondělí

Anglický jazyk ZŠ mladší 3. ročník - PO 16:00-17:00
Děti přijdou v 15,50 hod. před budovu DDM, donesou si přezůvky, roušku a sáček na ní.
Zde si je převezme služba, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení angličtiny před DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.


Keramika
Na recepci DDM Rozmarýn se bude vydávat v čase 14:00-15:45 hod. hlína na tvoření s návodem na činnost. Vstup do budovy pouze s rouškou. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané.
Odkaz pro výrobu na www.mitkamjit.cz.

Dne 8.6. bude probíhat na zahradě DDM Rozmarýn venkovní tvoření (malování i modelování). Od 14 do 15 hod. Keramika 1 (začátečníci pondělí), od 15 do 16 hod. Keramika 2 (mírně pokročilí pondělí) a Keramika 3 (mírně pokročilí čtvrtek). Od 16 do 18 hod. Keramika 4 (pokročilí čtvrtek).
Při nepříznivém počasí by probíhal obvyklý výdej balíčků. 

Další návody pro činnost

Keramika 1+3
https://www.youtube.com/watch?v=wFPaYVT-dis&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M7Hpxi0S2QUUjrUAE7NV8gj8Eyvpm6_d6-O7KdeqxKmgFUvyDZ6BLjuE

Keramika 2+4
https://youtu.be/tvmKcqSdC3A

Mažoretky pokročilí a přípravka
Trénink bude probíhat v čase od 16:00 do 17:15 hod. v DDM Rozmarýn. Rodiče budou předávat své děti v 15.50 hod. před hlavním vchodem budovy. S sebou je nutné donést vyplněné čestné prohlášení. 


Fotbálek
Tréninky pro všechny skupiny v obvyklém čase na venkovním hřišti ZŠ Havlíčkova. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Jumping pro děti
Trénink v DDM Rozmarýn pro žáky prvního stupně ZŠ. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti).

Žonglování
Cvičit se bude ve venkovních prostorech, Děti musí přijít v roušce, na začátku hodiny si ji mohou uložit do svého přineseného sáčku a cvičit bez ní. Trénink se nekoná za nepříznivého počasí. Bez čestného prohlášení nelze děti přijmout

Jezdectví
Pro žáky 1. stupně., zákonní zástupci budou telefonicky informováni. 

Minecraft
Zahajujeme 18.5. pro žáky 1. stupně. Žáci si donesou přezůvky, roušku a sáček na ní. Zde si je převezme služba, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení před budovou DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.

Kroužky na úterý

Rukoprčky, Tvořílek, Tvořivý ateliér, Kreativ

Kroužky zahajují distanční formou, každé úterý počínaje dnem 12.5. v čase od 14,30-16,00 hod. se budou vydávat balíčky s materiálem a návody na výrobu. Rodiče počkají před budovou, dětem bude vydán materiál v keramické dílně.

Dne 9.6. bude probíhat na zahradě DDM Rozmarýn venkovní tvoření pro účastníky distančního tvoření. V čase od 14,30-16,00 hod. můžete chodit průběžně, aktivita je přibližně na 30 min (malování na kameny). Při nepříznivém počasí by probíhal obvyklý výdej balíčků.
 
Zumba Kids

Pro první stupeň úterý 17,00-18,00 hod. Zumba Kids (včetně středeční skupiny) a Zumba Kids Junior. Cvičit se bude ve venkovních prostorech, Děti musí přijít v roušce, na začátku hodiny si ji mohou uložit do svého přineseného sáčku a cvičit bez ní. Trénink se nekoná za nepříznivého počasí. Bez čestného prohlášení nelze děti přijmout.

Gejmr
Zahajujeme pro žáky 1. stupně. Spojeny budou všechny skupiny,zákonní zástupci budou telefonicky informováni.   

Atletika přípravka
Tréninky pro skupinu od 17 hod. na venkovním hřišti ZŠ Havlíčkova. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Kytara
Pro žáky 1. stupně., zákonní zástupci budou telefonicky informováni. 

Fotografický kroužek
Děti přijdou v 17 hod. před budovu DDM v roušce, schůzka bude probíhat ve venkovních prostorech, ukončení opět před budovou. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.

Kroužky na středu

Herpetologický kroužek

Zahajujeme 13.5. pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti přijdou do DDM v 16 hod. na zahradu, roušku a sáček na ní. Zde si je převezme vedoucí, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení na zahradě DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.

Pokémon TCG
Zahajujeme 13.5. pro žáky 1. stupně. Žáci přijdou do DDM ve 14 hod., donesou si přezůvky, roušku a sáček na ní. Zde si je převezme služba, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení před budovou DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.

Kytara
Pro žáky 1. stupně., zákonní zástupci budou telefonicky informováni. 

Gymnastika II.
Tréninky na venkovním hřišti v DDM Rozmarýn, Plešivecká 15 v obvyklém čase 14,45-15,45 hod. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Kroužky na čtvrtek

Anglický jazyk ZŠ starší 
Děti přijdou v 14,50 hod. před budovu DDM, donesou si přezůvky, roušku a sáček na ní.
Zde si je převezme služba, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení angličtiny před DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.


Zoobadatelé
Zahajujeme 14.5. pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti přijdou do DDM v 15 hod. na zahradu, roušku a sáček na ní. Zde si je převezme vedoucí, rodiče nevstupují do budovy. Děti si vyzvednou po skončení na zahradě DDM. Čestné prohlášení stáhnout z webu a donést podepsané. Bez něj nelze děti přijmout.

Atletika minipřípravka
Tréninky pro skupiny od 16 hod. a od 17 hod. na venkovním hřišti ZŠ Havlíčkova. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Gymnastika I.
Tréninky na venkovním hřišti ZŠ Havlíčkova. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Sportovky
ZÚ Sportovky opět začnou probíhat od 21. 5. na venkovním hřišti u 7. ZŠ. V čase od 16:00 do 17:00. S sebou prosím vyplněné čestné prohlášení a děti již oblečené ve sportovní obuvi a oblečení. Budu se těšit.

Míčovky
Tréninky na venkovním hřišti v DDM Rozmarýn, Plešivecká 15 v obvyklém čase. Na trénink již oblečeni, šatny nejsou v provozu. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti). Trénink bude probíhat bez roušek, popřípadě doporučuji nákrčníky. 

Nerf
Otevíráme skupinu od 15 do 16 hodin na ZŠ Ladova. Žáci 1. stupně ZŠ. ze skupiny od 16 do 17 hodin se mohou zúčastnit hodiny od 15 do 16 hod. Vlastní vybavení je nutné, zápůjčky nejsou možné. Povinnost odevzdat čestné prohlášení (Hlavní strana webu článek k omezené činnosti).

Naši partneři